Wie is De Rode Wouw?

Vanwege mijn haarkleur gaf een collega me ooit een bijnaam, die al vrij snel door anderen werd overgenomen. En zodoende is Conny van der Wouw nu ook De Rode Wouw. In eerste instantie wilde ik helemaal niet geassocieerd worden met een roofvogel. Totdat ik ging lezen wat voor een vogel het was.

De rode wouw is een heel karakteristieke vogel, die in Nederland niet veel voorkomt. Hij is goed herkenbaar aan de kleur en de diep gevorkte staart. Nou, dat vind ik toch wel bij mij passen.

Karakteristiek voor mij is mijn talent om makkelijk verbinding te leggen tussen het logische, analytische denken enerzijds en het creatieve, abstracte denken anderzijds. Hiermee ben ik één van de weinigen. Deze verbinding is namelijk niet zo’n makkelijk te maken, omdat je voor beide andere vaardigheden nodig hebt. En het wordt al helemaal lastig als je zelf in de situatie zit of materiedeskundige bent.

Mijn karakteristieke vaardigheid heb ik al vele malen ingezet voor projecten, bedrijven en organisaties om een probleem helder te krijgen of een gewenste verandering concreet en tot een ‘totaalbeeld’ te maken. En om daarna te zorgen dat er werkelijk iets gebeurt door actie voort te brengen.

Een rode wouw is dus goed herkenbaar, net als mijn werkwijze. Authenticiteit is voor mij een belangrijke waarde. Zo ook kwaliteit en ontwikkeling of groei. Ik schep zichtbaar plezier in het samenwerken met mensen. Met elkaar delen, elkaar prikkelen en elkaar helpen om zo te leren en te creëren.

In Disney’s Jungleboek komt een wouw voor, genaamd Chil. Hij staat symbool voor overzicht, behulpzaamheid en betrouwbaarheid. En zo is de cirkel van De Rode Wouw naar Conny van der Wouw weer rond.

Wil je weten waar ik de laatste jaren gewerkt heb en waar ik het creatief denken geleerd heb, kijk dan op mijn LinkedIn profiel.

Ben je geïnteresseerd en wil je graag verder praten?
Bel me dan op +31 (0)6 14132499.